ADWOKAT – NIERUCHOMOŚCI

&

Skontaktuj się z nami i uzyskaj analizę prawną swojej sprawy

Nieruchomości – pomoc prawna

Kancelaria świadczy usługi z zakresu nabywania, zbywania oraz zagospodarowania nieruchomości.

Jednocześnie zapewniamy kompleksową obsługę prawną w zakresie uzyskiwania niezbędnych decyzji administracyjnych w procesie budowlanym.

Stan prawny nieruchomości

Przeprowadzamy audyty oraz zapewniamy pomoc prawną w zakresie regulowania stanu prawnego nieruchomości.

Oferujemy swoim klientom sprawdzenie stanu prawnego mieszkania, domu, biura czy jakiegokolwiek innego budynku co jest niezwykle istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa transakcyjnego.

Pomagamy w uregulowaniu stanu prawnego nieruchomości – zwłaszcza związanego z zasiedzeniem lub zniesieniem współwłasności.

Zadzwoń do nas

Adwokat Piotr Markowski
Radca prawny Piotr Michałowski

Napisz do nas


 

 

Umowy związane z nieruchomościami

Pomagamy w przygotowywaniu i sporządzamy różnego rodzaju umowy – ustanowienia użytkowania wieczystego, sprzedaży bądź zakupu nieruchomości, ustanowienia lub zniesienia współwłasności, podziału majątku, w skład którego wchodzi nieruchomość, służebności (gruntowej lub osobistej), developerskiej i wielu innych. Zajmujemy się także opiniowaniem wszelkiego rodzaju umów.

Reprezentujemy swoich klientów przed organami administracji publicznej. W większości przypadków są to sprawy dotyczące planowania przestrzennego, procesów budowlanych, zagadnień geodezyjnych, ochrony środowiska, zabytków czy gruntów rolnych.

Zakres pomocy prawnej

  • kompleksowa obsługa prawna w zakresie nabywania oraz zbywania prawa własności nieruchomości oraz ustanawiania na nich ograniczonych praw rzeczowych,
  • audyt prawny nieruchomości,
  • udział w postępowaniach negocjacyjnych, w tym reprezentacja przed bankami w zakresie umów kredytowych, pożyczek oraz przygotowanie dokumentacji finansowej,
  • opracowywanie umów deweloperskich, najmu, dzierżawy, zarządzania nieruchomościami itp.,
  • opracowywanie umów związanych z procesem budowlanym, w tym umów z architektami, wykonawcami czy projektantami,
  • reprezentacja w postępowaniach cywilnych tj. o zniesienie współwłasności nieruchomości, o stwierdzenie nabycia spadku, w postępowaniach wieczystoksięgowych, o stwierdzenie zasiedzenia, o ustanowienie służebności przesyłu itp.,
  • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych na wszystkich etapach procesu budowlanego, w tym w szczególności zastępstwo prawne w zakresie ustalenia warunków zabudowy, udzielenia pozwolenia na budowę itp.,
  • reprezentacja w postępowaniach odwoławczych oraz przed organami administracji budowlanej,
  • reprezentacja w postępowaniach sądowo – administracyjnych w zakresie prowadzonych inwestycji budowlanych.

Obsługa prawna nieruchomości

Obsługa prawna nieruchomości w nierzadkich przypadkach jest ściśle związana z reprezentowaniem klientów przed sądami. W tym przypadku najczęstsze sprawy sądowe dotyczą kwestii związanych z księgami wieczystymi, zasiedzeniem, zniesieniem współwłasności, rozgraniczeniem nieruchomości czy rozliczeniem nakładów na nieruchomość. Dodatkowo podejmujemy się też reprezentowania swoich klientów w sprawach dotyczących wywłaszczenia i uzyskania zwrotu nieruchomości bądź odszkodowania.

Dla wygody naszych klientów zajmiemy się także negocjowaniem umów inwestycyjnych i wykonawczych, pomocą prawną w zakresie zarządzania nieruchomościami, audytami nieruchomości na potrzeby ich obrotu, budowaniem wartości nieruchomości, przekształcaniem terenów rolniczych pod inwestycje, uzyskiwaniem warunków zabudowy, dochodzeniem odszkodowań (na przykład z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego) czy reprezentowaniem klientów we wszelkiego rodzaju sporach (na przykład właścicieli z dzierżawcami lub najemcami).

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190