PRAWO PRZEWOZOWE – PORADY PRAWNE – PRAWNIK POZNAŃ

&

Kancelaria Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C. specjalizuje się w szczególności w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów w zakresie Prawa Przewozowego. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu funkcjonowania łańcucha dostaw pozwala na rzetelne oraz kompleksowe przygotowanie skutecznych porad prawnych dla przewoźników.

Prześlij nam informacje lub dokumenty celem przeprowadzenia analizy Twojej sprawy. Oferujemy wsparcie w:

 • ANALIZIE PRZEPISÓW PRAWA PRZEWOZOWEGO,
 • WINDYKACJI NALEŻNOŚCI OD DŁUŻNIKA,
 • SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z KARAMI UMOWNYMI NAŁOŻONYMI PRZEZ KONTRAHENTA,
  transportowej lub publikacją nieistniejącego długu na giełdzie wierzytelności,
   transportowego lub ramowej umowy o współpracę,
    ITD lub decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego (OCP, OCS).

    NAPISZ DO NAS


     

     

    WYBRANE PROJEKTY W ZAKRESIE PRAWA PRZEWOZOWEGO:

    &

    • skuteczne doradztwo w zakresie braku odpowiedzialności przewoźnika za powstałą szkodę na gruncie Konwencji CMR związaną z kradzieżą sprzętu RTV-AGD na kwotę ponad 1.000.000 zł,
    • sporządzenie i wdrożenie strategii ochrony interesów przewoźnika przed nieuczciwymi kontrahentami, którzy podejmowali próby wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
    • wielokrotna reprezentacja w sądzie przewoźników w sporze ze spedycją o bezpodstawne potrącenie kar umownych (nieważnych ze względu na treść Prawa przewozowego i Konwencji CMR) z wynagrodzeniem należnym przewoźnikowi,
    • skuteczna reprezentacja przewoźników w sporach z ITD w zakresie nienormatywnego wykonywania przewozów towarów podzielnych,
    • kompleksowy audyt prawny w zakresie dokumentacji pracowniczej i wdrożenie zaleceń audytu.

    PRAWO PRZEWOZOWE

    &

    Od czasów rzymskich, gdy ówcześni prawodawcy po raz pierwszy skupili swą uwagę na zdefiniowaniu prawa przewozowego, zakresu jego obowiązywania i zakreśleniu ram odpowiedzialności podmiotów w nim się poruszających, minęło sporo czasu i obecne regulacje są już bez porównania wieloaspektowo rozbudowane i uszczegółowione w stopniu wymagającym osobnej specjalizacji. Przy dużej dozie uproszczenia możemy stwierdzić, iż prawo przewozowe obejmuje zespół współzależnych aktów prawnych, opisujących zasady, jakimi winny się kierować podmioty podejmujące się lub uczestniczące w procesie przewozu towarów i osób czyli w trakcie fizycznego ich przemieszczania z miejsca na nadania do miejsca odbioru.

     

    Regulacje prawa przewozowego obejmują także tak ważne kwestie, jak:

     

    • wyznaczenie ram odpowiedzialności uczestników procesu przewozu,
    • określenie form zawiązywania współpracy, w szczególności form zawierania umów przewozu,
    • sposoby dochodzenia roszczeń w sytuacjach nienależytego wykonania przewozu, czyli niedotrzymania warunków umowy.

     

    Prawo przewozowe

     

    W czasie prowadzenia działalności gospodarczej podmioty o profilu transport i spedycja bardzo często mają problemy lub choćby wątpliwości związane z prawidłowym zastosowaniem przepisów prawa przewozowego, w skali zarówno regulacji krajowych, jak i międzynarodowych. Poza tym, przy obecnej wielopoziomowej komplikacji przewozu i transportu – gdy rzeczywistość oznacza coraz większy łańcuch elementów składających się z poszczególnych: dostawców, punktów odbioru, przeładunku i tymczasowego magazynowania – bardzo trudne dla przedsiębiorcy może okazać się ustalenie faktycznej odpowiedzialności poszczególnych przewoźników w owym łańcuchu. Dodajmy także, iż podmioty średniej lub mniejszej wielkości, nie mające własnych pionów obsługi prawnej stają choćby przed koniecznością stworzenia własnych regulaminów, procedur wewnętrznych.

     

    Obsługa prawa przewozowego

     

    Jako Kancelaria Prawna proponujemy przede wszystkim prawną obsługę przedsiębiorstw, których podstawowym obszarem działalności są usługi przewozowe i spedycyjne. Tym samym skutecznie będziemy wspomagać podmiot w procesie przygotowania, opiniowania i negocjowania projektów umów zastosowanych w oparciu o szeroko pojęte prawo przewozowe (w szczególności: umowy przewozu, umowy o współpracę między podmiotami, umowy tymczasowego najmu, zlecenia spedycyjne i transportowe). Zajmiemy się również opracowaniem ogólnych warunków transportu towarów prowadzonego przez zlecającego klienta, np. przygotowaniem regulaminów i procedur lub też opinii prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników w firmie o tym profilu.

     

    W szerokim polu naszej działalności znajdzie się także miejsce dla profesjonalnego wsparcia biznesu przewozowego w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przy zaistnieniu szkody transportowej lub też pomoc w windykacji należności, wynikłych wskutek nienależytego wywiązania się kontrahenta z umowy przewozu.

    Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190